Onze missie

Onze opdracht bestaat erin alle diensten voor het beheer en onderhoud van de speciale technische uitrustingen van gebouwen te leveren en dit binnen een contractueel kader, tegen de beste prijs-kwaliteitverhouding en in een voortdurend streven om een partnerschap op lange termijn te creëren met onze klanten.

Onze verantwoordelijkheden

In eerste instantie tegenover onze klanten met wie we een persoonlijk contact nastreven gebaseerd op vertrouwen, integriteit, transparantie en wederzijds respect. Wij bieden hen vakkundige en betrouwbare diensten om:

  • het technische patrimonium van hun gebouwen te behouden
  • een comfortabele, economische en onberispelijk hygiënische omgeving te creëren voor de gebruikers van hun gebouwen.

Tegenover onze medewerkers en medewerksters voor wie wij een kader willen creëren waarin ze zich zowel persoonlijk als professioneel kunnen ontplooien door zelfstandigheid en verantwoordelijkheidszin te stimuleren en een continue opleiding aan te bieden. Want zij zijn de belangrijkste troef voor het bestaan van ons bedrijf.

En tegenover onze aandeelhouders voor wie wij ons inzetten zodat hun investeringen opbrengen, dit met het nodige respect voor de geldende wetten en gedragsregels binnen onze sector. We zijn ons ten volle bewust van onze economische, sociale en ecologische verantwoordelijkheden.