Kwaliteit

Een blijvende kwaliteit die zich elke dag opnieuw bewijst, kan enkel het resultaat zijn van een systeem, een totaalplan dat op elk niveau van het bedrijf toegepast wordt en dat bovendien vooral streeft naar de tevredenheid van de klant op lange termijn. Dergelijke kwaliteit kan enkel verkregen worden dankzij:

  • een structuur en duidelijke doelstellingen, ingevoerd door de directie in samenspraak met elke dienst, die iedereen het gevoel geven dat hij of zij nuttig werk levert en de nodige verantwoordelijkheid heeft binnen de organisatie;
  • bekwame en gemotiveerde medewerkers die polyvalent zijn en over de juiste technische middelen beschikken;
  • een efficiënte technische ondersteuning voor de dienst exploitatie via gespecialiseerde diensten,
  • een continue interne en externe opleiding voor iedereen op elk niveau en in elke functie.

Ons bedrijf is sinds 1997 ongetwijfeld het eerste in onze activiteitensector geweest dat het ISO 9002-certificaat gekregen heeft voor alle geleverde activiteiten, wat nog eens bevestigd is in 2003 door de homologatie van ons Kwaliteitsprogramma volgens de norm ISO 9001:2000 en in 2018 volgens de norm ISO 9001:2015