Partnerschap

Samen met u de oplossing uitwerken die het best past bij uw behoeften. En daarna onze verplichtingen nakomen, dag na dag, jaar na jaar, terwijl we continu streven om u op lange termijn tevreden te stellen. Dit basisprincipe van onze werkwijze kan diverse contractuele vormen aannemen:

  • Gepland onderhoud: hiermee verzekeren wij het periodieke onderhoud van uw installaties tegen de laagste kostprijs.
  • Globaal technisch beheer: wij staan in voor het onderhoud, de werking en de herstellingen (24 uur per dag) van alle speciale technieken in uw gebouw met als doel de gebruikers het nodige comfort te bieden en de installaties in goede staat te houden.
  • Service Level Agreement (SLA) of tevredenheidscontract, waarin het te bereiken resultaat wordt bepaald door voor elke uitrusting of dienstverlening objectieve door doelstellingen voorop te stellen.
  • Deze contracten kunnen nog aangevuld worden met een luik Totale Waarborg (TW) waarmee u, tegen betaling van een vaste bijdrage, het bedrijfszeker houden van uw technisch patrimonium op lange termijn kunt verzekeren.

Ons engagement in de tijd beperkt zich echter niet tot de bewoordingen van het contract: wij willen meer zijn dan zomaar een leverancier van diensten door u specifiek advies te geven of een speciale studie uit te voeren, door nog meer beschikbaar te zijn tijdens een uitzonderlijk evenement, door permanent aandacht te besteden aan uw behoeften en verwachtingen. Wij staan aan uw zijde om ervoor te zorgen dat al uw projecten slagen.